Хирургиялык жана курактык стоматология кафедрасы 2011 жылы (буйрук №574.28.10.11)ачылып, кафедра башчысы болуп м.и.к, доцент Мамажакып уулу Жаңыбай дайындалган. Хирургиялык стоматология кафедрасында төмөндөгү багыттагы предметтер боюнча сабактар өткөрүлөт.1.Хирургиялык стоматология.
2. Имплантология
3.Онкологиялык стоматология.
Балдардын терапиялык стоматологиясы
5.Пластикалык хирургия
6.Жаш курактагы стоматологиялык оорунун алдына алуу.Кафедрада 13 -окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 1-профессор, 2- илимдин кандидаттары, 9 окутуучу жогорку билимдүү адистер.Кафедрада окутуучулар окуу-усулдук жаңы ыкмаларды, көргөзмө куралдарды, лекцияда болсо мультимедиялык ыкмаларды колдонуу менен сабактарды өтүшөт.Хирургиялык жана курактык стоматология кафедрасы мамлекеттик программаларды ишке ашырууга да активтүү катышышат.Кафедранын эмгек жамааты каржылоонун кошумча булактарын издеп, Ата-Мекендик жана чет элдик гранттар менен активтүү иш алып барат. Жакынкы жана алыскы жогорку окуу жайлары менен тыгыз байланышта.Алар КММА(бишкек), Кыргыз Славян Университети (бишкек), Түштүк Корея жана Америка мамлекеттери.