СОСТАВ КАФЕДРЫ
 /  СОСТАВ КАФЕДРЫАнарбаева Аида Абдисаминовна Педиатрия 2 кафедрасынын башчысы. Жогорку даражадагы дарыгер. 1998-2004-жылдары Ош Мамлекеттик Университетин бутуруп, «Балдар доктору кесибине ээ болгон. Медицина илимдеринин кандитаты даражасын 2014-жылы коргогон. 2007-жылдан бери Ош Мамлекеттик Университетинин Медицина факультетинин Педиатрия 2 кафедрасында окутуучу болуп эмгектенет. <[email protected]>0554954954

Шайназаров Толон Шайназарович 1954 – 1960-жылдары Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Институн бутуруп, «Балдар доктору» кесибине ээ болгон. Медицина илимдеринин кандитаты даражасын 1976 –жылы, Доцент даражасын 1992-жылы коргргон. 100 дон ашык макалары басылган 1960-1961-жж Инспектор лечебного отдел Ошского облздрава. 1961-1976-жж Лейлек райондук борбодук ооруканасынын башкы даарыгери 1976-1980-жж Жаны-Жол райондук борбодук ооруканасынын башкы даарыгери 1980-2000-жж Ош областтык коп тармактуу балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери 2001-жылдан 2015 жылга чейин Ош Мамлекеттик Университетинин Медицина факультетинин Педиатрия 2 кафедрасынын кафедра башчысы болуп иштеген. Жалпы эмгек стажы 56 жыл. Мамлекеттик сыйлыктары «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 1979ж, «За доблестный труд», 1970ж, «За трудовое отличие», 1978ж, «Отличник здравоохранения СССР», 1965жылы медалдын, «Знак почета» аттуу ордендин ээси «Заслуженный врач Кыргызской Республики» намын алган. Азыркы учурда Педиатрия 2 кафедрасында доцент кызматында эмгектенип келе жатат.

Шерматова Уулжан Балтабаевна к.м.н, доцент кафедры

Закиров Алимджан Абдуллаевич старший преподаватель кафедры.

Нургазиева Сабира Мухтаровна старший преподаватель кафедры

Каракозуев Максутали Маккамбаевич преподаватель кафедры

Хосилов Касым Расулович преподаватель кафедры

Ахмедова Дамира Пазыловна старший преподаватель кафедры.

Камбарова Айнагул Осоровна преподаватель кафедры.

Абжапарова Дамира Жумакеевна преподаватель кафедры.

Stay connected with us

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.
Medical faculty OshSU
International Medical Faculty OshSU
Postgraduate Medical Education Faculty
Ak - Bura Campus, Isanova street,
Microdistrict Yugo Vostok
Osh city - 723500,
Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan)
[email protected]
https://oshmed.edu.kg

SecurityMetrics Credit Card Safe SecurityMetrics Credit Card Safe

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianPersianRussianSpanishUrdu