Back

Анарбаева Аида Абдисаминовна Педиатрия 2 кафедрасынын башчысы. Жогорку даражадагы дарыгер. 1998-2004-жылдары Ош Мамлекеттик Университетин бутуруп, «Балдар доктору кесибине ээ болгон. Медицина илимдеринин кандитаты даражасын 2014-жылы коргогон. 2007-жылдан бери Ош Мамлекеттик Университетинин Медицина факультетинин Педиатрия 2 кафедрасында окутуучу болуп эмгектенет. <[email protected]>0554954954

Шайназаров Толон Шайназарович 1954 – 1960-жылдары Кыргыз Мамлекеттик Медициналык Институн бутуруп, «Балдар доктору» кесибине ээ болгон. Медицина илимдеринин кандитаты даражасын 1976 –жылы, Доцент даражасын 1992-жылы коргргон. 100 дон ашык макалары басылган 1960-1961-жж Инспектор лечебного отдел Ошского облздрава. 1961-1976-жж Лейлек райондук борбодук ооруканасынын башкы даарыгери 1976-1980-жж Жаны-Жол райондук борбодук ооруканасынын башкы даарыгери 1980-2000-жж Ош областтык коп тармактуу балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери 2001-жылдан 2015 жылга чейин Ош Мамлекеттик Университетинин Медицина факультетинин Педиатрия 2 кафедрасынын кафедра башчысы болуп иштеген. Жалпы эмгек стажы 56 жыл. Мамлекеттик сыйлыктары «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 1979ж, «За доблестный труд», 1970ж, «За трудовое отличие», 1978ж, «Отличник здравоохранения СССР», 1965жылы медалдын, «Знак почета» аттуу ордендин ээси «Заслуженный врач Кыргызской Республики» намын алган. Азыркы учурда Педиатрия 2 кафедрасында доцент кызматында эмгектенип келе жатат.

Шерматова Уулжан Балтабаевна к.м.н, доцент кафедры

Закиров Алимджан Абдуллаевич старший преподаватель кафедры.

Нургазиева Сабира Мухтаровна старший преподаватель кафедры

Каракозуев Максутали Маккамбаевич преподаватель кафедры

Хосилов Касым Расулович преподаватель кафедры

Ахмедова Дамира Пазыловна старший преподаватель кафедры.

Камбарова Айнагул Осоровна преподаватель кафедры.

Абжапарова Дамира Жумакеевна преподаватель кафедры.