Медицина факультетинин жантар комитетинин учурдагы тєрєгасы Гульжигитов Максатбек Гульжигитович. ОШ шаарында туулуп єскєн 2014-жылы Ош шаардык У.Салиева атындагы лицей-мектебин аяктаган. Учурда медицина факультетинин 2-курсунун студенти2013-жылдын апрель айынан баштар єткєрїлгєн иш чаралардын тизмеги: 15-апрель “Биз сабактарды сїйєбїз” атту КВН 27-апрель

Медицина факультетинин учурдагы жаштар комитетинин төрайымы: Афтандилова Бибинур Афтандиловна.

Алай районуна караштуу Гүлчө айылында туулган. 2012-жылы Алай районуна караштуу Гүлчө айылынын Т.Отунчиев атындагы №2- мектеп гимназиясын аяктап. Азыркы учурда ОшМУнун медицина факультетинин 3-курсунун студентти.

2015-жылдын февраль айынан баштап жаштар комитетинин төрайымы болуп иштеп келе жатат.