Ош МУнун эл  аралык медицина факультетинин 2-3-4-5-6-курстун студенттери  үчүн,  2015-2016-окуу жылына карата кураторлордун тизмеси:

Аты-жөнү кафедрасы куратордук тайпасы
1 Пайзуллаев Тимур Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-1 “А”
2 Пайзуллаев Тимур Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-1 “В”
3 Али Аббас Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-2 “А”
4 Али Аббас Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-2 “В”
5 Хурам Шахзад Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-3 “А”
6 Хурам Шахзад Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-3 “В”
7 Турусбекова Акшоола Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-4 “А”
8 Турусбекова Акшоола Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-4 “В”
9 Нуруев Мирлан Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-5 “А”
10 Нуруев Мирлан Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-5 “В”
11 Каипова Айжамал Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-6 “А”
12 Каипова Айжамал Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-6 “В”
13 Орозов Алискендер Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-7 “А”
14 Орозов Алискендер Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-7 “В”
15 Тороев Дурусбек Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-8 “А”
16 Тороев Дурусбек Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-8 “В”
17 Маматова Роза Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-9 “А”
18 Маматова Роза Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 2eng-9 “В”
19 Раимбердиев Тынарбек Клиникалык дисциплиналар 3eng-1
20 Раимбердиев Тынарбек Клиникалык дисциплиналар 3eng-2
21 Анарбаева Аида Клиникалык дисциплиналар 3eng-3
22 Анарбаева Аида Клиникалык дисциплиналар 3eng-4
23 Маткасымова Айжан Клиникалык дисциплиналар 3eng-5
24 Маткасымова Айжан Клиникалык дисциплиналар 3eng-6
25 Маманова Гүлдөй Клиникалык дисциплиналар 3eng-7
26 Маманова Гүлдөй Клиникалык дисциплиналар 3eng-8
27 Сейитова Азиза Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 3eng-9
28 Сейитова Азиза Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 3eng-10
29 Эсенкелди кызы Айжамал Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 3eng-11
30 Эсенкелди кызы Айжамал Фундаменталдык  теориялык дисциплиналар 3eng-12
31 Тажибаев Максатбек Клиникалык дисциплиналар 4eng-1
32 Тажибаев Максатбек Клиникалык дисциплиналар 4eng-2
33 Салиева Рано Клиникалык дисциплиналар 4eng-3
34 Салиева Рано Клиникалык дисциплиналар 4eng-4
35 Апсаматов Резамат Клиникалык дисциплиналар 5eng-1
36 Исаков Арстанбек Клиникалык дисциплиналар 5eng-2
37 Исаков Арстанбек Клиникалык дисциплиналар 5eng-3
38 Бургоева Минавар Клиникалык дисциплиналар 6eng-1
39 Бургоева Минавар Клиникалык дисциплиналар 6eng-2
40 Осмонов Тагай Клиникалык дисциплиналар 6eng-3
41 Осмонов Тагай Клиникалык дисциплиналар 6eng-4