КАФЕДРАНЫН ПАСПОРТУ

Ош МУнун дипломдон кийинки медициналык билим беру факультетинин «хирургия» кафедрасы

«Хирургия» кафедрасы клинических ординаторлорду жана интерналарды хирургиялык оорулардын этиологиясын, патогенезин, клиникасын окутуп, ал ооруларды изилдөөгө жана ал изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен туура диагноз коюп, дарылоого үйрөтүүчү жана ординаторлордун жана интерналардын өз алдынча иштөө ыкмаларына, ошондой эле дагы, негизги максаттары болуп окуу- методикалык, окуу-тарбиялык, илим – изилдөө , иштерди алып баруучу ОшМУнун дипломдон кийинки медициналык билим беруу факультетинин структуралык бөлүгү болуп саналат.

2003 жылы алгач дипломдон кийинки медициналык билим беруу факультети негизделгенден кийин «Клиникалык дисциплиналар» кафедрасы түзүлгөн. Бул кафедранын курамында хирургия, терапия, гинекология дисциплиналары болгон, себеби ал мезгилде ординаторлордун жана интерналардын саны аз болгон.

Кафедраны 2015 жылдын июль айынан тартып медицина илимдеринин кандидаты, доцент Ыдырысов Исматилла Токтосунович жетектейт.

Резюме

Ыдырысов

Исматилла Токтосунович

Медицина илимдеринин кандидаты, доцент.

Саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери.

18-апрель 1974-жылы Ош областынын Ноокат районун Баглан айылында туулган.

§ 1992-1998ж-Студент КГМА

§ 1995-1997 Студсовет

§ 1998-2000 ж. – Ординатура. Бишкек шаары – адистиги “Дарылоо иши”

§ 1998 ж. Ардак грамота ЦКпрофсоюза КР.

§ 2000 ж. – «Травматология, ортопедия» кафедрасынын лаборанты, №11-поликлиникада хирург.

§ 2001 ж. – Окутуучу «Травматология, ортопедия» кафедрасы

§ 2001ж-ОшМУ нун 50 жылдыгына карата акчалай сыйлык.

§ 2002ж- Хирургия №1 болумунун хирургу

§ 2003ж-Окутуучулар кунуно карата алкыш (Благодарность с нанесением на личное дело)

§ 2003-2005ж –Дипломдон кийинки факультетинин деканынын окуу иштери боюнча орун басары

§ 2004 ж. – «Травматология, ортопедия» кафедрасынын ага окутуучусу

§ 2004ж-Спортук мелдеште команданын мыкты уюштуруучусу грамотасы

§ 2005-2006ж-Медицина факультетинин деканынын контракт иштери боюнча орун басары.

§ 2001 ж сентябрь-2007ж-«Травматология, ортопедия» кафедрасынын завучу

§ 2005ж-Самый лучший соискатель.

§ 2010-2011ж-Декандын окуу иштери боюнча орун басары

§ 2010ж- Ош обласынын кесиптик кошунун ардак грамотасы

§ 2010ж- КР акыйкатчысынын ардак грамотасы.

§ 2010 ж- Медицина илимдеринин кандидаты.

§ 2011 ж- Жалпы хирургия и травматология кафедрасынын доценттин милдетин откаруучу

§ 2011ж-Саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери

§ 2012ж-Жогорку даражадагы хирург

§ 2013ж-Доцент окумуштуулук наамы

§ 2013ж-Медицина факультетинин ардак громатасы

§ 2015ж-Билим беруу жана илим министрилигинин ардак грамотасы менен сыйланган.

Азыркы мезгилде сечетанные травма боюнча докторлук диссертациясынын үстүндө эмгектенүүдө.

Кафедрада жалпысынан 16 окутуучу, алардын ичинен 2 медицина илимдеринин доктору, профессор, 9 медицина илиминин кандидаттары жана дагы 1 окутуучу кандидаттык диссертациясын жактоонун астында, 2 окутуучу докторлук диссертациянын үстүндө эмгектенишүүдө.

Дипломдон кийинки медициналык билим беру факультетинин хирургия кафедрасынын 2015-2016 окуу жылы учун томондогу окутуучулары жана кызматкерлеринин штаттык жадыбалы жана окуу жуктомдору

2015-16 учебный год

Лекции

Практические занятия

Семинарские занятия

Всего часов

Бюджет часы

Контракт часы

Ставка

Ставка бюджет

Ставка контракт

ОшГУ

Кафедральный

Вакансия 1 ..

612

5152

1256

7020

111,34

6690,7

Вакансия 2 ..

549

5524

1449

7522

391,33

7130,7

Вакансия 3 ..

536

4090

779

5405

349,5

5055,5

Вакансия 5 .. И.о.доцент кандидат наук (без дип ВАК)

34

294

59

387

15,27

241,73

0,48

0,02

0,3

Вакансия 6 .. И.о.доцент кандидат наук (без дип ВАК)

30

175

43

248

248

0,31

0,31

Вакансия 7 .. доцент., кандидат наук (с дипломом ВАК)

18

149

30

197

197

0,25

0,25

Вакансия 8 .. Преподаватель

38

432

70

540

540

0,6

0,6

Вакансия 9 .. Профессор., доктор наук (с дипломом ВАК)

34

275

59

368

43

325

0,49

0,06

0,43

Абдухаликов Ж.. И.о.доцент., кандидат наук (без дип ВАК)

31

305

55

391

391

0,49

0,49

Анарбаев А.А. И.о. доцент кандидат наук (без дип ВАК)

44

326

62

432

432

0,54

0,54

Арынов З.С. Ст. преподаватель кандидат мед.наук

17

172

34

223

223

0,28

0,28

Батыров М.К. И.о.,доцент (без дипл ВАК)

50

292

78

420

29,5

390,5

0,51

0,04

0,47

Жумалиев А.К. Преподаватель

22

194

42

258

22,91

235,09

0,29

0,03

0,26

Калматов Р.К. Доцент., кандидат наук , (с дип.ВАК)

42

338

69

449

30,55

418,45

0,56

0,04

0,52

Кочкоров С.Т. Преподаватель

19

178

39

236

35,64

200,36

0,26

0,04

0,22

Маманов М.А. Преподаватель

39

169

26

234

55

179

0,26

0,06

0,2

Тажибаев М.К. Ст.преподаватель .канд.мед.наук

40

291

66

397

74,55

322,45

0,5

0,09

0,4

Шамшиев А.А. И.о.,профессор доктор наук (без дип. ВАК)

31

286

59

376

376

0,5

0,5

Ыдырысов И.Т. Доцент., канд.мед наук (с дип. ВАК)

57

421

84

562

84,36

477,64

0,7

0,11

0,6

Вакансия

133

1281

240

1654

1654

Всего:

2376

20344

4599

27319

1243

25728

7,02

0,48

6,38

Всего:

2376

20344

4599

27319

1243

25728

7,02

0,48

6,38

Итого:

2376

20344

4599

27319

1243

25728

7,02

0,48

6,38

Хирурги кафедрасынын профессордук – окутуучулук курамынын сапаттык корсоткучу

Наименование кафедры

Всего

аспи-

ранты

Соискатели уч. степ.

Защищено диссертаций

В том числе

канд.

докт.

к.м.н.

д.м.н.

канд.

докт.

хирургия

8

2

__

8

2

1

1

__

Кафедранын илимий багыттары:

1. .Сочетанная травма

Бул багытта кафедранын бир окутуучусу илимий иштерди алып барышууда

а) Ыдырысов И.Т. – докторлук диссертациянын устүндө эмгектенүудө;

Релапаротомиядагы хирургиялык ыкмалрды оптималдаштыруу жана алгоритмин иштеп чыгуу.

Бул багытта кафедраннын бир окутуучусу иштеп жатышат:

а) Туйбаев З.А. – докторлук диссертациянын устундө эмгектенуудө;

Кафедранын илимий байланыштары.

Биздин кафедра КР саламаттыкты сактоо министрилигинин Улуттук хирургия борбору, КММАнын «Пропедевтикалык хирургия» кафедрасы жана Турсия республикасынын медициналык академисы менен илимий – практикалык жана тажырыйба алмашуу багыттарында иш жүргүзөт.

Кафедранын материалдык техникалык базасы:

1. Кафедранын корсотмо куралдары болуп болумдогу бейтаптар, жаарат тануучу жана операциялык болмолор болуп эсептелет.

2. Болумдордогу бардык материалдык техникалар биздин ординаторлор жана интерналар учун колдонулат озуго болунгон дарыгердин жардамы менен.

Корсотмо куралдар:

1. планшет (желудочно-кишечный тракт)

3. Жасалма дем алдыруу жана журоко массаж жасоо учун уйроткуч

4. Видеокассеталар хирургиялык операциялар (холецистэктомия, резекция желудка, аппендэктомия, грыжесечение)

5. СD – R дисктер (жалпы хирургия, факультетской хирургия, УХБ, анатомия, физиология боюнча.

6. DVD – дисктер (хирургиялык операциялар жонундо)

Кафедранын аудиториялык фонду

Кафедра Ош облустук ооруканада жана Ош шаардык аймактык оорукананын базасында жайланышкан жана томондогудой болмолордон турат:

1. кафедра башчысынын кабинети -1

2. окуу болмолору – 15

Дисцинлиналар боюнча лекциялар ОшМУнун жана медицина факультетинин лекциялык залдарында окулат.

ОКУТУУЧУЛАР ЖОНУНДО МААЛЫМАТ.

РЕЗЮМЕ

  1. Шамшиев Абдилатип Абдрахманович

Год рождения 27.03.1961 г.

Адрес Кыргызстан г.Ош ул Исанова

Тар кочо

тел: сот (0772) 35-90-83,

служ: (03222) 2-19-61

Е-mail:[email protected]

Семейное положение Женат, имею 5 детей

Образование высшее медицинское, доктор медицинских наук

Национальность кыргыз

1978-1984гг Среднеазиатский Медицинский Педиатрический Институт. г. Ташкент

1984-1985гг интернатура, г.Ош, Ошская детская больница

Специальность травматолог

Дополнительное образование:

1988-1999гг Повышение квалификации по травматологии г. Бишкек на базе ФУВ

2000г Зашита кандидатской диссертации по теме «Оптимизации системы первичной медико-санитарной помощи сельскому населению в условиях реформирования здравоохранения» (г. Алма-Ата)

1993-2000гг Прохождение специализации по организации здравоохранения (г. Бишкек) на базе ФУВ

2002г Специализация по «Управлению здравоохранения» на базе ГУКВ МЗ КР

2004г май Стажировка по программе «SABIT, управлению здравоохранения» (США)

2008г ноябрь Стажировка по программ «Связи сообществ, Роль медицинских работников в развитии сообществ» (США)

2013г Защита докторской дисертации г.Бишкек

Опыт работы:

2014г – в настоящее время Директор ЦСМ №1 – координатор здравоохранения г.Ош

2008-2014гг Жалал-Абадская областная объединенная больница.

Директор

2006-2007гг ЦСМ «Медицина для Вас» г. Ош Директор

2005-2006гг БТУ ФОМС г. Бишкек специалист отдел экспертизы

1997-2005гг Узгенская территориальная больница Директор

1996-1997гг Мырза-Акинская номерная больница Главный врач.

1993-1996гг Куршабская номерная больница Главный врач

Совместительство

2014г – настоящее время Ош ГУ и о профессор кафедры пост дипломного образования

2000 – 2014гг ОшГУ, и о доцент кафедры семейной медицины, медицинского факультета.

Ошский филиал Бишкекского института повышение квалификации врачей преподаватель «По менеджменту в здравоохранении»

Знание языков: Кыргызской (родной), русский (свободно) , английский (со словарем)

Дополнительные сведения : Коммуникабелен ,ответственен , имею организаторские способности, аналитическое мышление, инициативен, быстро осваиваю новую информацию, опыт работы в команде, сбора и анализ информации, работа с международными организациями.

Отличник здравоохранения, имею грамоту МЗ КР и почетную грамоту президента КР.

Являюсь автором методических статей , пособий по организации здравоохранения.

2. Туйбаев Заир Адиевич

Ош шаардык аймактык оорукананын №1

хирургия болумунун башчысы,

медицина илимдеринин кандидаты,

Кыргыз Республикасынын президентинин

ардак грамотасынын ээси.

Туйбаев Заир Адиевич 27 март 1959жылы Ош областынын Кара-Суу районунда Шарк айылында туулган. 1976-1982 жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтун ийгиликтуу аяктаган. 1983-1984 ж. – Ош шаарында хирургия адистиги боюнча интернатура откон.

-1984-1987ж.ж.- Ош шаардык аймактык ооруканасында врач хирург болуп эмгектенген. 1987-1989- Бишкек шаарында УХБда клиникалык ординатураны отуп келген. 1989-2005 ж.ж. кайрадан Ош шаардык аймактык ооруканада дарыгер-хирург болуп эмгектенген.

– 2005жылдан баштап- хирургия болумунун болум башчысы. Ош шаарынын башкы хирургу.

Туйбаев З.А. болум башчы болгондон кийинки хирургия болумунун осуусуно чон салымдары:

-Болумдо 3 хирург кандидаттык диссертацияны ийгиликтуу жактады

-Болумдо эндовидеохирургия ачылып, анда 4 хирург окуп келип операцияларды жасоода.

-Болумдо операциянын колому осуудо(гастроэктомия, атипичная резекция печени, ХДА, гепатикоеюно анастомоз)

Туйбаев З.А. сыйлыктары:

-1999ж Саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери.

-2004 ж Медицина кунуно карата Ош шаарынын меринин ардак грамотасы менен сыйланган.

-2005ж ««Мээси өлгөн»- жабыркагандардын танатогенези жана танатотерапиясы» деген темада кандидаттык диссертациясын, Бишкек шаарында Улуттук Хирургия борборунда коргогон.

-2005ж Ош обласынын кесиптик кошунун арадак грамотасы.

-2006ж Хирургия адистиги боюнча доцент окумуштуулук наамы ыйгарылган.

-2006ж Ош шаарынын кесиптик кошунун ардак грамотасы,

-2007ж Ош шаарынын аймактык оорукананын ардак грамотасы,

-2008ж Кыргыз республикасынын профсозунун ардак грамотасы менен сыйланган.

-2008ж Жылдын мыкты адамы наминасиясына ээ болгон.

-2008ж Кыргыз республикасынын саламатыкты сактоо министрлигинин ардак грамотасы,

-2009 ж Тверь шаарында «Эндовидеохирургия» боюнча илимин оркундоткон.

-2010ж Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы,

-2010ж КР акыйкатчысынын, УГКНБ ардак грамотасы менен сыйланган.

Азыркы учурда доктордук диссертациясын даярдоодо.

Батыров Махмуд Камилович

Кандидат медицинских наук (2002),

доцент кафедры Травматологии судебной медицины с курсом лучевой диагностики.

Родился в 1960г в селе Тобо-Коргон Араванского района Ошской области. 1977г окончил школу.1978-80г служил в рядах Советской армии. Окончил в 1986г лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института.В 1986-88г проходил клиническую ординатуру по специальности травматологии и ортопедии г.Фрунзе. В 1988-91г работал врач травматологом и старший ординатором в Ошской областной больнице. С 1991г. работает в травмотологическом центре территориальной больницы г.Ош, с 2005г. заведует отделением травмотологии. С 1998г.работает преподавателем на кафедре травмотологии и ортопедии медицинского факультета Ош ГУ. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук(2002), награжден грамотой Почетный работник здравоохранения КР (2001), медалью «Данк» (2011).Имеется 16 научных статьи и 5 рационализаторские

РЕЗЮМЕ

Матазов Бакыт Абдылдаевич

Год рождения : 01.09.1964 г. Бишкек

Национальность : кыргыз

Место жительства: Кара-Суу р-н, с. Шарк, ул. А.Шакирова тел: (0555)19-71-47

паспорт-AN 2346536

Семейное положение: Женат, имею сына, 2 дочери

Знание языков : родной – кыргызский, русский

Место работы : кафедра «Урологии, оперативной хирургии и дерматовенерологии» медицинского факультета ОшГУ

Занимаемая должность : заведующий кафедрой

Образование : высшее, диплом КГМИ №154488

военный билет серия-ГЗ №208778

личный Np-641693 ст.лейтенант мед.службы

член профсоюза № профсоюзного билета-0155427

Специальность : врач-уролог

Ученая степень : кандидат медицинских наук ИК №003366

Ученое звание : доцент по урологии

Трудовая деятельность:

1981-1989г.- студент КГМИ, г. Бишкек

1989-1990г .- врач-интерн урол. отделения ООБ г. Ош

удостоверение №455

1990-1991 г.- врач хирург Кара-Кульджинской ЦРБ

1991-1992 г.- главный врач СВА Ат-Келтир Кара-Кульджинского района

1993г. – по настоящее время врач уролог высшей квалификационной категории Ошской Межобластной Объединенной Клинической Больницы и преподаватель кафедры урологии и дерматовенерологии медицинского факультета ОшГУ.

2010г. – заведующий кафедрой урологии и дерматовенерологии медицинского факультета ОшГУ.

2010г. – защита кандидатской диссертации по теме: «Хирургическое лечение почечно-каменной болезни и ее реабилитация с применением минеральной воды «Кара-Шоро» Кыргызско-Российском Славянском Университете г. Бишкек.

Специализации:

1993 г. Бишкек КГМИ – общая урология

2002 г. Ош ЦПМО – педагогика и психология высшей школы №04/261

2003 г. Ош ЦПМО- урология №04/54

2005 г. Ош ЦПМО – оперативная урология №313/07

2011 г. Ош МУ – повышение квалификации по педагогике №11/034

2015 г. Ош МУ – повышение квалификации по педагогике №1/620

2002г. член ассоциации урологов Кыргызстана и Европейской школы урологов

2013г.- участник всемирного конгресса урологов в г. Измир, Турция

Награды:

1. Почетная грамота ОшГУ – 2006,2007,2010 г.

2. Почетная грамота ЮГВ МО КР – 2006г.

3. Почетная грамота УВД Ошской области – 2008г.

4. Почетная грамота ОМОКБ-2014г.

5. Почетная грамота Ошского областного профсоюза-2014г.

6. Отличник Здравоохранения Кыргызской Республики-2010г.

удостоверение №532

5. Р Е З Ю М Е

Ф.А.А: Анарбаев Абдисамин Анарбаевич

Дареги: Ош шаары, Гагарин коч. 271-41, тел.: 7-50-71

Туулган жери жана жылы: 1957-жыл 19 апрель, Баткен облусунун Баткен районунун Кара-Токой айылы

Улуту : кыргыз

/й блълк абалы: й блъл\, 4 баласы бар

Билими 1. Жогорку – Кыргыз Мамлекеттик медицина институту, Педиатрия факультети 1974-1981 жж.

Оштогу балдардын клиникалык ооруканасы:

Кесиптик тажрыйбасы 1981-1982ж – хирургия боюнча интернатура

1982-1983ж .- дарыгер травматолог

1983-1993ж .- дарыгер хирург.

1993- 2000ж .-II-хирургия бълмнн бълм башчысы

2000-2007ж .- Баткен облустук бириккен оруканасынын деректири

2007- жылдан Оштогу облустар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын деректири.

Билген тилдери: Кыргыз тили, узбек тили, орус тили

Англис жана немец тилдерин създк боюнча котором

Билимин ъркндът\: 1985ж. – Новокузнецк ш., «Балдар хирургиясы»

1989 ж . Москва ш., «Балдар торакалдык хирургиясы циклы боюнча

1992 ж . Санкт-Петербург ш., «Пульмонологиядагы ърчнд\ маселелер»

1996 ж . Бишкек ш., «Балдар хирургиясы» циклы б-ча

2000 ж . Бишкек «Саламаттык сактоо тармагын башкаруу».

2000 ж. «Торакалдык хирургия» боюнча кандидаттык диссертация жактадым.

2001 ж . КРнын Президентинин алдындагы башкаруу академиясы «Улуттар аралык мамилелерди башкаруу»

2002ж.,2006 ж .Бишкек Саламаттык сактоо тармагын башкаруу» боюнча окуу курсу.

2008 ж .Каир (Египет)саламаттык сактоо тармагындагы къйгъйл\ масеселер боюнча адистерди окутуу курсу

2009 ж. шт. Вермонт (АКШ) такшалма «Кан жана жугуштуу оорулардын коопсуздугу жана мед. таштандыларды жок кылуу боюнча».

2009 ж. Тбилиси (Грузия) территориалдык ооруканалардын саламаттык сактоо тармагында калыптанышы.

2010- ж.Армения (Ереван) ООруканалардагы педиатриялык жардамды – такшалтуу окуу курсу.

2011. Москва. 1-чи Эларалык Форум, «Жаш наристелердин ълмн кыскартуу», россиялык тажрыйба.

2012 ж. Португалия,г.Лисабон Buzz Portugal и «Nukomed Osteuropa Marketing Servise GmbH.компаниялары тарабынан уюштурулган жаёы продукциялардын трейнингине катышуу.

2013-ж.Молдавия, Кишинев «Бала жана коом» Шериктеш кошмо мамлекеттердин ортосунда ъткън педиатрлардын Конгрессине катышуу.

Квалификациялык 1. Жогорку даражадагы дарыгер уюштургуч – социал

категория: гигиенист

2. Жогорку квалификациядагы дарыгер хирург

Илимий даражасы: Медицина илимдеринин кандидаты – 2000-жыл.

Мамлекеттик сыйлыктары : КР нын «Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери» КР нын 10-жылдын маарекесине карата медал менен

«КР нын Эмгек Сиёирген дарыгери» ардактуу наам

Мнъз : жънъкъй, эмгекчил, токтоо, мнъз жайдары, зээнд\, чынчыл, ак ниет,

Анарбаев А.А. медициналык кадрларды даярдоо жана ъстр\ боюнча саламаттык сактоо тармагына чоё салымдарды кошкон. Жогорку даражадагы дарыгер хирург жана уюштургуч катары дарт аныктоонун сапатын жогорулатуу максатында медицинадагы жаёы жетишкендиктерди киргиз\ боюнча аткарган эмгектери чоё.

Ал ъзнн 31 жылдык иш тажрыйбасынын бардыгын медицина тармагынын ъсп-ънг\снъ, ошондой эле балдардын ден соолугун коргоого, жакшыртууга кызматын арнап, ооруканалардын социалдык-экономикалык жактан ънг\снъ ъз салымын кошуу менен мамлекеттик ишке дасыккан, ъз менен бирге иштеген кызматкерлерге жънъкъй жана камкор мамиле жасаган, жооптуу жана принципиалдуу аракеттери менен коомчулукка таанымал кызматкер катары эмгектенип кел\дъ.

Анарбаев Абдисамин ъмрн жалан келечектин ээлери болгон жаш балдардын ден соолугун коргоого, саламаттыгын жакшыртууда, жаш балдардын ълм кърсъткчтърн жылдан жылга кыскартуу, оорукананын ишкерд\лгн, мартабасын арттыруу кызматына арнап, адамгерчилик сапатынын бийиктиги, ъзнн жънъкъйлг, ишке болгон жоопкерчилиг8и, аткаруучулук жъндъмд\лг, элге жасаган жънъкъй кичи пейил мамилеси менен кызмат ътъп келет. Оорукананын ишкерд\лгн жогорулатуу боюнча Кыргыз Республикасынын Ъкмът тарабынан чыгарылган нормативдик укуктук актыларды, К.Р. Саламаттык сактоо Министрлиги, саламаттык сактоо жаатына тиешел\ болгон мамлекеттик мекемелер тарабынан чыгарылган мамлекеттик программаларды иш жзнъ ашырууда, калкка жеткир\дъ, анын маани маёызын тшндр\дъ къп иштерди жргзп, заман талабына ылайык уюштуруу иштерин жргзп кел\дъ.

Анарбаев А.А. жалпы иште ген кызматкерлерге талапты каттуу койгон, тартипти бекем сактаган, ъз эмгек жолунда ал активд\ жана максатка умтулган, жогорку денгээлдеги социал уюштургуч экендигин кърсътт. Анын медицина тармагындагы кеёири чъйръдъг билими жана жогорку даражадагы тажрыйбасы оорукананын жалпы жамаатынын жана республикабыздын Тштк аймагындагы медициналык кызматкерлердин арасында сыйга жана урматка жетиш\гъ алып келди.

6. Резюме

Ф.И.О. Арынов Замирбек Сапарбаевич

Год рождения: 18.05.1980года, Ошская область Узгенский район село Жылалды.

Образоваания : В 1997 году окончил школу –лицей им. У.Салиевой в городе Ош.

С 1997 по 2003годы учился в медцинском факультете ОшГУ.

С 2003-2005 проходил двухгодичную клиническую ординатуру по специальности «общая хирургия» на базе ОМОКБ г Ош.

С 2005 года работаю врачом хирургом в отделении хирургии №1 ОМОКБ.

В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию в городе Бишкек на тему «Коррекция биоценоза желудочно-кишечного тракта при язвенной болезни желудка и ДПК, осложненной перфорацией и перитонитом»

Семейное положения: Женат, отец четверых детей.

Дополнительная информация:

– знания языков: кыргызский, русский.

– работа на ПК

7.

м.и.к., Тажибаев Максатбек Каримовичтин резюмеси

Тажибаев Максатбек Каримович 1979 жылы 6 – сентябрда Баткен облусунун, Баткен районуна караштуу Самаркандек айылында туулган. 1985 жылы Самаркандек айылындагы М.Салихов атындагы орто мектепке барып, 1996 жылы бутургон.

Мектепти аяктаган жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин дарылоо адистигине тапшырып, 2002 жылы бутургон.

2002-2004 жылдары Ош шаарындагы дипломдон кийинки медициналык даярдоо борборунда хирургия адистиги боюнча клиникалык ординатураны аяктаган.

2004-2007 жылдары Ош шаарындагы дипломдон кийинки медициналык даярдоо борборунда аспирантура болумундо м.и.д., профессор Ж.О.Белековтун жетекчилигиде «Оперативно-техническая профилактика постгастрэктомического рефлюкс-эзофагита» деген темада кандидаттык диссертациясын жазган.

2007-2009жылдары Ош шаарындагы дипломдон кийинки медициналык даярдоо борборунда хирургия кафедрасынын ассистенти.

2009 жылы Бишкек шаарында «Оперативно-техническая профилактика постгастрэктомического рефлюкс-эзофагита» деген темада кандидаттык диссертациясын коргогон.

2009 жылы ОшМУнун медицина факультетинин «хирургиялык оорулар» кафедрасынын окутуучусу.

2009 жылы Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында дарыгер-хирург.

2011 жылы ОшМУнун медицина факультетинде декандын ондуруштук практика боюнча орун басары.

2012жылы ОшМУнун дипломдон кийинки медициналык окуу борборунун жалпы хирургия адистигинин ассистенти.

Уй-булолуу, 3 уулдун атасы.

Жалпысынан 18 илимий эмгектери жарыяланган жана 1автордук (патент на изобретения) ойлоб-табуунун ээси. Анын жазган илимий макалалары жергиликтуу жана чет элдик журналдарга жарыяланган.

Окумуштуулар кенешинин мучосу.

Сыйлыктары: ОшМУнун Ардак Грамотасы 2009ж.

Негизги илимий эигектери

  1. Современная стратегия хирургического лечения рака желудка. Вестник ОшГУ. Серия естественных наук. – 2006. – №5. – С. 157-160. Белеков Ж.О., Тажибаев М.К.
  2. Гастрэктомия в хирургическом лечении рака желудка. Мат. I Съезда кардиохирургов Центральной Азии в журн. «Медицина Кыргызстана». – 2007. – №4. – приложение 2. Белеков Ж.О., Тажибаев М.К.
  3. Оперативно-техническая профилактика постгастрэктомического рефлюкс-эзофагита. Мат. I Межд. Науч.-практ. конф. молодых ученых «Актуальные проблемы клинической и экспериментальной медицины» в журн. ЦАМЖ. – 2008. – Т. 14. – Приложение 1. – С. 18-20. Белеков Ж.О., Анкудинова С.А., Тажибаев М.К.
  4. Оценка функциональных результатов эзофагоеюноанастомозов после гастрэктомии Вестник КРСУ. – 2007. – Т. 7. – №6. – С. 158-160. Белеков Ж.О., Маманов Н.А., Тажибаев М.К.
  5. Непосредственные результаты комбинированной гастрэктомии при местно-распространенных формах рака желудка. Сб. науч. тр. конф. «Актуальные проблемы хирургии», посв. 70-летию проф. Дж.Н. Нурманбетова. – Бишкек, 2008. – С. 12-15. Белеков Ж.О., Тажибаев М.К.

8. Резюме

Ф.А.А. Жумалиев Атабек Каныбекович

Туулган жылы 04.08.1982

Туулган жери Базар-Коргон району,Правда а.

/й-блълк абалы /й-блъл\, 2 кыз жана 2 уулдуу

Дареги Ош ш. Салиева къчъс 40 «Б»-67

Телефону 0555-68-33-44

Электрондук.дареги atabek[email protected]mail.ru

Окуган жери 1998-2000-КММА

2000-2004-ОшМУ, мед.фак.

2004-2006- Ординатура КММА

Иштеген жери 2006-жылдан тарта ОшМУ,мед.фак. мугалим

2009-жылдан ООАБКО-дарыгер

Илимий изилдоочулор жонундо маалымат :

Ыдырысов Исматилла Токтосунович

Наименование

Хар.

работ

Выходные данные

Объем

(в стр)

Соавторы

Часть I . Опубликованные труды до защиты кандидатской диссертации

1.

Основы творческой работы над книгой и пути студентов в науку (методические указания для студентов)

Печ.

-Ош, 2002. – 15 с.

15с./3с.

Жеенбаев Ж.Ж.,

Бекмурзаев А.Б.

2.

Первая медицинская и доврачебная, первая врачебная помощь при жизнеопасных травмах в экстремальных условиях (методические указания для студентов)

Печ.

-Ош, 2002. – 15 с.

15с./3с.

Жеенбаев Ж.Ж.,

Бекмурзаев А.Б.

3.

Лечение хронического парапроктита (методические рекомендации для студентов)

Печ.

-Ош, 2002. – 15 с.

15с./7,5с.

Райымбеков О.Р.

4.

Клинические игры как интерактивный метод обучения вэкстремальной хирургии (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ. – 2002. – №4. – С. 86-88.

3с./1с.

Жеенбаев Ж.Ж.,

Калыев К.М.

5.

Лечебная тактика при диафизарных переломах костей конечности, сочетанных с черепно-мозговой травмой. (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ. –

2002. – №4. – С. 39-44.

6с./2с.

Бекмурзаев А.Б.,

Жеенбаев Ж.Ж.

6.

Параректальный свищ и новый метод его хирургического лечения (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ. – 2002. – № 4. – С. 155-158.

4с./2с.

Райымбеков О.Р.

7.

Лечение переломов пяточных костей (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ. – 2002. – №4. С. 48-50.

3с./1,5с.

Бекмурзаев А.Б.

8.

Хирургическая тактика и результаты лечения при сочетании хронического параректального свища и геморроя (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ. -2002. – № 4.- С. 152-154.

3с./1,5с.

Райымбеков О.Р.

9.

Травматизм при дорожно-транспортных происшествиях, совершенствование системы их профилактики, оказания медицинской помощи и лечение пострадавших (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ. – 2002. – №5. – С. 7-9.

3с./1с.

Бекмурзаев А.Б.,

Жунусов А.А.

10.

Особенности оказания первой медицинской и первой врачебной помощи при минно-взрывных ранениях в горных условиях (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ. – 2002. – №5. – С. 17-18. 2с./0,75с.

Жеенбаев Ж.Ж.,

Калыев К.М.

11.

Результаты первичной аутопластики дефектов свода черепа костной крошкой

Печ.

Вестник ОшГУ. – 2002. – №5. – С. 18-19. 2с./0,75с.

Жеенбаев Ж.Ж.,

Сейитбеков Т.Т.

12.

Острый парапроктит у жителей табакосеющих и хлопкосеющих регионов Ошской области (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ. – 2002. – №5. – С. 40-41.

2с./1с.

Райымбеков О.Р.

13.

Способ лечения параректальных свищей (статья)

Печ.

Вестник Ош ГУ

«Молодежь – за престижное и элитное образование в ХХI веке». – 2002. С. 102-104.

3с./1с.

Райымбеков О.Р.,

Абакир уулу Б.

14.

К рентгенодиагностике синдрома Хилоидити (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ» №5. – 2002. С. 34-35.

2./1с.

Мурахмедова Ш.А.

15.

Профилактика гнойно-воспалительных осложнений послеоперационных ран (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ. – 2002. – № 4. – С. 126-128.

3с./1,5с.

Мирзараимов Т.О.

16.

Этиопатогенез и лечение параректальных свищей (статья)

Печ.

Сборник научных трудов. – Ош, 2003. – С. 88-91.

4с./1,5с.

Райымбеков О.Р.,

Сатыбалдиев З.С.

17.

Остеосинтез шейки бедра с помощью пучков спиц (статья)

Печ.

Сборник научных трудов. – Ош, 2003. – С. 15-20.

6с./2с.

Бекмурзаев А.Б.,

Батыров М.К.

18.

Способ геморроидэктомии (рац. предложение)

Печ.

Удостоверение на рационализаторское предложение №12/04 от 25.11.2004 г.

Райымбеков О.Р.

19.

Способ лечения параректального свища при сочетании с геморроем (рац. предложение)

Печ.

Удостоверение на рационализаторское предложение №13/04 от 25.11.2004 г.

Райымбеков О.Р.

20.

Повреждение костей таза (методическая рекомендация)

Печ.

-Ош, 2004. –12 с. 12с./4с.

Жеенбаев Ж.Ж.,

Бекмурзаев А.Б.

21.

Неосложненные и осложненные повреждения позвоночника (методическая рекомендация)

Печ.

-Ош, 2004. -20 с.

20с./6,5с.

Жеенбаев Ж.Ж.,

Бекмурзаев А.Б.

22.

Методика обследования травматологических, ортопедических больных (методическая рекомендация)

Печ.

-Ош, 2004. -20 с. 20с./6,5с.

Жеенбаев Ж.Ж.,

Бекмурзаев А.Б.

23.

Учение о группах и резус –факторе крови (учебно-методические пособие)

Печ.

-Ош, 2005. -8 с.

8с./4с.

Туйбаев З.А.

24.

Хирургическое лечение ЖКБ(учебно-методические пособие)

Печ.

-Ош, 2008.-19 с. 19с./6,3с. Туйбаев З.А.,

Беков Т.А.

25.

Хирургическое лечение осложненной язвенной болезни (учебно-методические пособие)

Печ.

-Ош, 2008. -20 с. 20с./6,5с. Туйбаев З.А.,

Беков Т.А.

26.

Раны мягких тканей (учебно-методические пособие)

Печ.

-Ош, 2007. -16 с.

16с./5с.

Жеенбаев Ж.Ж.,

Туйбаев З.А.,

Беков Т.А.

27.

Релапаротомия: понятие, сроки и значение (статья)

Печ.

Хирургия Кыргызстана. – Бишкек. – 2009. – №3. – С. 114-117.

4с./1,3с.

Туйбаев З.А.,

Ашимов Ж.И.

28.

Послеоперационный перитонит и релапаротомия: разновидности, определяющие факторы (статья)

Печ.

Хирургия Кыргызстана. –Бишкек. – 2009. – №3. – С. 118-122.

5с./1,5с.

Туйбаев З.А.,

Ашимов Ж.И.

29.

Факторный анализ причин вынужденных и спланированных ре- и ререлапаротомий (статья)

Интер

-нет

www.MEDLINKS.RU/article.php?sid =29000&mode=&order =0

3с.

30.

Анализ причин ре- и ререлапаротомий (статья)

Печ.

Социология медицины. – Бишкек. – 2009. – №2. – С. 167-169.

3с.

31.

Вынужденная и спрограммированная релапаротомия: понятия, показания, техника, результаты (статья)

Печ.

Международный журнал «Наука. Образования. Техника». Кырг.-Узб.унив. – 2009. – №2 (28). – часть 2. – С. 85-89.

5с./1,5с.

Туйбаев З.А.,

Ашимов Ж.И.

32.

Роль и значение релапаротомии в снижении послеоперационной летальности в абдоминальной хирургии (статья)

Печ.

Вестник ОшГУ. – 2009. – №5. – С. 40-43.

3с.

33.

Причины ре и ре-релапаротомий, выполненных «по показаниям» и «по программе» (статья)

Печ.

Медицинские кадры XXI века. – 2009. – №4. – С. 58-60.

3с.

34.

Оценка эффективности ре и ре-релапаротомий «по показаниям» и «по программе» (статья)

Печ.

Медицинские кадры XXI века. – 2009. – №4. – С. 60-63.

4с.

35.

Сравнительные результаты вынужденных и программированных релапаротомий (статья)

Печ.

Медицина и экология. – Караганда, 2010. – №1(54). – С. 60-64.

5с./1,5с.

Туйбаев З.А.,

Ашимов Ж.И.


Часть 2. Опубликованные труды после защиты кандидатской диссертации

36.

Анализ причин релапаротомий (статья)

Печ.

Вестник КГМА. – Бишкек 2010. – № 3. – С. 83-86.

4с./1,3с.

Эралиев Б.А.,

Ашимов Ж.И.

37.

Прогнозирование исходов вынужденных и спрограммированных ре-ре-релапаротомий (статья)

Печ.

Вестник КГМА. – Бишкек 2010. – № 3. – С. 86-90.

5с./1,5с.

Эралиев Б.А.,

Ашимов Ж.И

38.

Сравнительные результаты вынужденных и спрограммированных ре-ре-релапаротомий (статья)

Печ.

Медицинские кадры XXI века. – 2010. – №3. – С. 98-101.

4с./1с.

Эралиев Б.А.,

Ашимов Ж.И.

Чапыев М.Б.

39.

Вынужденные ре-релапаротомии: интегральная оценка тяжести состояния больных и результаты (статья)

Печ.

Медицинские кадры XXI века. – 2010. – №3. – С. 101-105. 5с./1,25с.

Эралиев Б.А.,

Ашимов Ж.И.,

Чапыев М.Б.

40.

К вопросу о причинах повторных лапаротомий (статья)

Печ

Материалы научно-практической конференции с международным участием, посвященной 80-летию КазНМУ и памяти проф. К.Д. Дурманова «Актуальные вопросы гнойной хирургии у детей и взрослых»

9 декабря 2010 г. – С. 179-184.

6с./2с.

Эралиев Б.А.,

Ашимов Ж.И.

41.

Курсактын чуркусу (окуу-медодикалык колдонмо).

Печ.

-Ош, 2011. – 28 с. 28с./9,3с.

Туйбаев З.А.,

Беков Т.А.

42.

Жоон ичегинин оорулары (окуу-медодикалык колдонмо)

Печ.

-Ош, 2011. – 24 с.

24с./8с.

Туйбаев З.А.,

Беков Т.А.

43.

Боор. Боор ооруулары (окуу-медодикалык колдонмо)

Печ.

-Ош, 2011. – 32 с.

32с./8с.

Туйбаев З.А.,

Беков Т.А.

44.

Понятие о травме и травматизме (учебное пособие)

Печ.

-Ош, 2011. – 112 с. 112с./66с.

Туйбаев З.А.

45.

Анализ причин проведения санационной релапаротомии

сдано на печ

Республика Россия, 2015. 3/1.5

Туйбаев З.А.

46.

Неотложные состояния в хирургии и травматологии с основами нейротравматологии

(Учебное пособие)

сдано на печ

г.Ош, 2015.-170 с. 167/42

Туйбаев З.А.

Калыев К.М.

Кочконбаев Ж

47.

Способ радикального вскрытия острого парапроктита в сочетании с хроническим геморроем.

Печ

Удостоверение на рационализаторское предложение №30/14 от 15.12.2014 г.

Райымбеков О.Р.

48.

Значение факторов риска больных в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы

Печ

«Теоретические и прикладные аспекты современной науки». Сборник научных трудов по материалам VI Международной научно-практической конференции. Часть II г.Белгород, 31 декабря 2014 г.-С. 147-153.

7/2,3

Ырысов К.Б.

Сейитбеков Т.Т.

49.

Результаты лечения и исходы при тяжелой сочетанной черепно-мозговой травме

Печ

«Теоретические и прикладные аспекты современной науки». Сборник научных трудов по материалам VI Международной научно-практической конференции. Часть II г.Белгород, 31 декабря 2014 г.-С. 158-164

7/3,5

Ырысов К.Б.

49 Эффективность использования комплексного полифункционального препарата Реосорбилакт в раннем послеоперационном периоде

Печ

Газета «Будь здоров!» №1(168), январь 2015г.-С.20

1,0

Туйбаев З.А.

50 Хирургическая тактика при сочетанных ранениях груди и живота

Печ

Вестник ОшГУ. – 2015. – № 3. – С. 183-185.

3,0

51 Диагностическая лапароскопия при травмах живота

Печ

Вестник ОшГУ. – 2015. – № 3. – С. 181-183.

1/3

Туйбаев З.А.

Курбанбаев О.И.

Туйбаева З.А.

«Хирургия » кафедрынын доцентинин

жарык коргон илимий иштеринин тизмеси

1. Окуу-методикалык колдонмолор:

«Критерии констатации смерти мозга»

(методикалык рекомендация) Бишкек-Ош 2006ж.

2. Рационализаторские предложения

Рац. сунуштар удостоверение № Соавтор
1 Способ лечения острого аппендицита у взрослых биопрепаратами №18/05, 03.06.05 КГМА Мирзараимов Т.О.

3. статьялары

п/п

Наименование Характер

работы

Выходные

данные

объем соавторы
1. Стратегия решения проблемы «конденционирования» потенциального донора и потенциального пациента в трансплантологии статья Проблемы эхинококкоза в Кыргызстане/ Материалы научно практической конференции.- Бишкек, 2003 г. 2

стр.

Ашимов И. А.
2 Динамика взглядов на проблему смерти с позиции клинической трансплантологии. статья Проблемы эхинококкоза в Кыргызстане/ Материалы научно практической конференции.- Бишкек, 2003 г. 2

стр.

Ашимов И. А.
3 Обзор современных критериев определения смерти мозга с позиции клинической трансплантологии статья Проблемы эхинококкоза в Кыргызстане/ Материалы научно практической конференции.- Бишкек, 2003 г. 3 стр Ашимов И. А.
4 Методические подходы к созданию службы заготовки органов для целей трансплантации. статья Проблемы эхинококкоза в Кыргызстане/ Материалы научно практической конференции.- Бишкек, 2003 г. 2 стр Ашимов Ж.И.
5 Морфологические и патобиохимические изменения в почках. статья Проблемы эхинококкоза в Кыргызстане/ Материалы научно практической конференции.- Бишкек, 2003 г. 3 стр Сулайманкулов Р.А.
6 Динамика посмертных морфологических изменений почек статья Проблемы эхинококкоза в Кыргызстане/ Материалы научно практической конференции.- Бишкек, 2003 г. 3 стр Сулайманкулов Р.А.
7 Методические подходы к организации службы тканевого типирования. статья Проблемы эхинококкоза в Кыргызстане/ Материалы научно практической конференции.- Бишкек, 2003 г. 2 стр Омуралиева Э. Т
8 Сравнительный анализ лечебной эффективности экстренной комбинированной лапароскопии при остром холецистите статья Актуальные проблемы современной медицины. Сборник научных трудов международной научной конференции, Ош – 2003 г. 3 стр Анаркулов Т. Н
9 Гинекологические заболевания, симулирующие острый аппендицит статья 2стр -Мирзараимов Т. О., Анаркулов Т. Н
10 Морфология и патобиохимия почеченого трансплантата статья Вестник ОшГУ

№5 2006 г.

3 стр. Анаркулов Т.Н.

Научные труды доцента Матазова Б.А.

Наименованиe Выходные данные Объем (в стр.) Соавторы
1. Влияние минеральной воды «Кара-Шоро» на рН мочи и диурез у больных почечно- каменной болезнью «Вестник ОшГУ» Актуальные проблемы современной медицины-2003. –С.53-57 5/2,5 Матазов Б.А.

Эсекеев Б.С.

2. Функциональное состояние почек у больных нефролитиазом под влиянием минеральной воды «Кара-Шоро» Центрально- Азиатский Медицинский Журнал- Том XI, 2005. С.135-137 3/2 Эсекеев.Б.С., Матазов.Б.А., Бердиева.У.Б.,

Юсупов А.А.

3. Противовоспалительное и антимикробное дейтвие минеральной воды «Кара-Шоро» при калькулезном пиелонефрите. Центрально- Азиатский Медицинский Журнал- Том XII, 2006. С.15-17 3/2 Эсекеев Б.С.

Матазов Б.С.

4. Влияние минеральной воды «Кара-Шоро» на обменные процессы у больных нефролитиазом Центрально- Азиатский Медицинский Журнал- Том XIII, 2007 С.38-40 3/2 Эсекеев Б.С.

Матазов Б.А.

5. Эффективность различной дозировки минеральной воды «Кара-Шоро» при лечении почечно-каменной болезни Центрально- Азиатский Медицинский Журнал- Том XIV,2008 С.34-35 2/1 Матазов Б.А.
6.

Действие минеральной воды «Кара-Шоро» на функциональное состояние гепаторенальной системы.

Центрально- Азиатский Медицинский Журнал-Том XIV,2008 С.88-90 3/2 Эсекеев Б.С.

Матазов Б.А.

Бердиева У.Б.

7. Отдаленные результаты лечения больных почечно-каменной болезнью с использованием минеральной воды «Кара-Шоро» Вестник ОшГУ №4 2009 С. 50-52 3/2 Матазов Б.А.
8. Комплексное лечение и профилактика почечно-каменной болезни. Вестник КРСУ

Том 9, №10

2009 С. 83-84

2/1 Матазов Б.А.

Чернецова Г.С.

Эсекеев Б.С.

9. Влияние минеральной воды «Кара-Шоро» на регенеративные процессы почек. Вестник КРСУ

Том 9, №10

2009 С. 85-88

4/2 Эсекеев Б.С.

Чернецова Г.С.

Матазов Б.А.

10. Действие минеральной воды «Кара-Шоро» на функциональное состояние почек у больных почечно-каменной болезни Центрально- Азиатский Медицинский Журнал- Том XVI,2010 С.100-101 2/1 Эсекеев Б.С.

Матазов Б.А

Эсекеев Б.Б

11. Острый эпидидимоорхит как причина бесплодия и выбор эффективного метода лечения ЦАМЖ Том XX, №14 2014 Эсекеев Б.Б.

Матазов Б.А.

12. Роль бифидумбактерина в лечении почечно-каменной болезни с дисбактериозом кишечника Научно-практический журнал медицинские кадры 21века №1, 2006 71-72 Матазов Б.А.

Юсупов А.Ю.

13. Лечение воспалительных заболеваний репродуктивной системы у мужчин Вестник ОшГУ №6 2003 Матазов Б.А.

Рисакеев Д.Д.

14. Современный подход к проблеме и лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы Центрально- Азиатский Медицинский Журнал Матазов Б.А.

Ромашов А.Р.

15. Острый эпидидимоорхит его причины возникновения и методы лечения Вестник ОшМУ 2015 №3 Эсекеев Б.Б.

Матазов Б.А.

Учебно-методическое пособие

1 Применение минеральной воды «Кара-Шоро» в комплексном лечении почечно-каменной болезни. Метод. рекомендация

г. Ош, 2015г.

Матазов Б.А.

Рационализаторские предложения:

2009г- соавтор патента, лечение почечно-каменной болезни препаратом бифидумбактерин №1148

2010г -применение минеральной воды «Кара-Шоро» в комплексном лечении почечно-каменной болезни